شرح وظایف مربی                                                                                                            

 

  • رعایت شئونات اسلامی و اشاعه فرهنگ ناب ایرانی اسلامی
  • شرکت دردوره های آموزشی، بازآموزی و ضمن خدمت اعلام شده از طرف موسسه
  • حضور در جلسات، نشست ها و همایش های اعلام شده از طرف موسسه
  • حضور منظم و به موقع در کلاس و تلاش در برقرار کردن رابطه مناسب و دوستانه با دانش آموزان
  • تعامل سازنده با والدین و پاسخگویی مناسب به سئوالات آنها
  • هماهنگی و تعامل سازنده با مدیر شعبه برگزار کننده دوره
  • نظارت دقیق و پیگیری روند پیشرفت و رشد بچه ها و تلاش جهت علاقه مندکردندانش آموزان
  • توجه دقیق به راهنمای آموزشی مدرس که در دوره های آموزشی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.