مدارک مورد نیاز جهت اخذ نمایندگی در استان فارس                                                                                                                                                                        

 

     تکمیل فرم درخواست اخذ مدیریت اجرایی(فرم شماره ۱)

  •      تکمیل فرم مشخصات فردی و اداری(فرم شماره ۲)
  •      رزومه کاری شامل سوابق اجرایی و آموزشی
  •      کپی پروانه تاسیس و مجوز فعالیت آموزشگاه یا موسسه
  •      کپی شناسنامه، کارت ملی و مدرک تحصیلی
  •      ارائه کپی سند مالکیت یا اجاره نامه دفتر نمایندگی و موسسه
  •      دو قطعه عکس پرسنلی ۴*۳
  •      دادن تعهد لازم به منظور حسن انجام کار طبق موارد مطروحه در قرارداد فیمابین  
  •