اخبار

سومین نمایشگاه تکنولوژی آموزشی

۹۷/۸/۲۰

سومین نمایشگاه تکنولوژی آموزشی

سومین نمایشگاه تکنولوژی آموزشی

ادامه مطلب
گزارشی از سیستم آموزشی محاسبه ذهنی و چرتکه ای  UCMAS  ایران در مجله رشد تکنولوژی آموزشی

۹۷/۸/۱۵

گزارشی از سیستم آموزشی محاسبه ذهنی و چرتکه ای UCMAS ایران در مجله رشد تکنولوژی آموزشی

گزارشی از سیستم آموزشی محاسبه ذهنی و چرتکه ای UCMAS ایران در مجله رشد تکنولوژی آموزشی

ادامه مطلب
درخشش نخبه های ایرانی در مسابقه بین المللی محاسبات ذهنی و چرتکه ای UCMAS- ۲۰۱۷ مالزی

۹۷/۸/۷

درخشش نخبه های ایرانی در مسابقه بین المللی محاسبات ذهنی و چرتکه ای UCMAS- ۲۰۱۷ مالزی

درخشش نخبه های ایرانی در مسابقه بین المللی محاسبات ذهنی و چرتکه ای UCMAS- ۲۰۱۷ مالزی

ادامه مطلب
صفحه 1 از 1